Thêu tay Hoa Lá

 Áo cánh dơi xanh thêu tay Poppy Áo cánh dơi xanh thêu tay Poppy
1,250,000₫
 Áo chemise hồng nhạt thêu tay XUyến Chi Áo chemise hồng nhạt thêu tay XUyến Chi
1,350,000₫
 Áo cổ én xanh air thêu tay Poppy Áo cổ én xanh air thêu tay Poppy
1,250,000₫
 Áo cổ vest Red Brick thêu tay Poppy vàng Áo cổ vest Red Brick thêu tay Poppy vàng
1,350,000₫
 Áo dài Cam Energy thêu tay Cúc Quỳnh Áo dài Cam Energy thêu tay Cúc Quỳnh
2,986,000₫
 Đầm A xanh lá thêu tay Cúc Tana dây eo Đầm A xanh lá thêu tay Cúc Tana dây eo
1,650,000₫
 Đầm bí vàng nhạt thêu tay Xuyến Chi Đầm bí vàng nhạt thêu tay Xuyến Chi
1,650,000₫
 Đầm đen party Sen Bình NHiên Đầm đen party Sen Bình NHiên
2,550,000₫
 Đầm đen vest thêu tay Lá Bàng Đầm đen vest thêu tay Lá Bàng
1,650,000₫
 Đầm hè Red Brick thêu Poppy vàng cổ tim Đầm hè Red Brick thêu Poppy vàng cổ tim
1,650,000₫
 Đầm Hoa Ban tím thêu tay xanh ve Đầm Hoa Ban tím thêu tay xanh ve
1,750,000₫
 Đầm hoa hồng Florentina denim thêu tay Đầm hoa hồng Florentina denim thêu tay
1,850,000₫