ột số hình ảnh mà Natusen sưu tầm, diễn tả rõ sự khác nhau của chất liệu, ưu điểm, khuyết điểm của mỗi lọa i vải. Loại vải nào phù hợp với trang phục nào. Đây chính là tài liệu bổ sung kiến thức tiêu dùng cho quý khách, phân biệt các loại vải bằng chất chứ không bằng tên gọi của thị trường.

08adbeb03a3c5830a25229d9be5a099c 9f59f1b19c8479d7f21ce4ce5b16d71c 18f7beb951f841ed3119b2e59d2f71d6 88a4e59706ef81992ce89b69a2788093 97d8ab695fe75ee9e3b382132f2892c1 114c771dcdd590e4d282939424ea40f8 a4e140d106c6bf127436a79b78e265be a23b5ffed844a4cfb9cb59cc4413a4a6 edb3db54b125b6c08ad85564cd40acc3 fad77cd8a5c1580fe55b6003dd843f64